Una dintre cele mai vechi civilizații din lume a fost întemeiată în jurul anului 2500 î.Hr. pe valea fluviului Ind (sau Indus). Pe teritoriul subcontinentului indian de astăzi (Republica India, Pakistan și Bangladeș) s-a născut India Antică, regiune condusă de două personalități demne de menționat: Hammurabi și regele Asoka, întemeietorul Dinastiei Maurya. Cu toate acestea, India nu a putut fi niciodată un imperiu unitar, din cauza multiplelor invazii. Singurele dinastii care au condus aproape întreaga țară au fost Maurya și Gupta.

Primele orașe întemeiate de-a lungul fluviului Ind au fost Mohenjo-Daro și Harappa. Acestea au existat din jurul anului 2400 î. Hr., până în 1500 î.Hr. când civilizația a dispărut din cauze necunoscute. Săpăturile arheologice au scos la iveală dovezi cu privire la existența unui sistem de scriere, unul de irigații și a comerțului cu Mesopotamia. Arienii veniți din Persia sunt cei care au pus ulterior stăpânire pe zona de nord a teritoriului unde s-au și stabilit. Odată cu venirea lor a fost înființat sistemul divizării societății în caste: casta preoților (Brahmanii), casta conducătorilor și a războinicilor (Kshatriya), casta meșteșugarilor (Vaishya) și casta servitorilor (Sudra).

În jurul anului 320 î.Hr. se întemeiază Maurya care ajunge să domine întreaga Indie, mai puțin sudul. Cel mai cunoscut rege al acestei dinastii este Asoka, cel care încurajează răspândirea budismului și contribuie la dezvoltarea țării, proclamă nonviolența și toleranța. După moartea sa, are loc o divizare care durează 500 de ani. În secolul V d.Hr., regiunea se va unifica sub stăpânirea lui Candragupta I, întemeietorul Dinastiei Gupta, însă în secolul următor, hunii veniți din Asia Centrală năvălesc pe teritoriu care are din nou de suferit.

Perioada secolelor VI-XVI este marcată de un proces de „sfărâmare feudală” și de răspândirea islamului, o religie combativă care determină scindarea Indiei în mai multe state (din cauza contradicției cu budismul și hinduismul). În anul 1192 sultanul Muhamed obligă o parte din populația nordului să se convertească la islam. În anul 1398 mongolul Timur Lenk a fondat imperiul remarcabil al subcontinentului- Dinastia Mogulilor, iar în anul 1526, ceaușul Babur fondează Imperiul Mogul.

În anul 1857 a avut loc Răscoala șipailor (Rebeliunea indiană din 1857), o încercare eșuată a indienilor de a-și câștiga independența față de Marea Britanie. În anul 1947, India, divizată în două regiuni (domeniul Indiei și cel al Pakistanului) a obținut independența mult dorită, iar trei ani mai târziu a devenit republică cu o nouă constituție. Din anul 1971 se poate vorbi despre existența Bangladeșului, întrucât Pakistanul s-a divizat în două: partea de est și partea de vest.