Utilizam module cookie pentru a va oferi cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze si pentru plasarea comenzilor online. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului si Google Analytics pentru a colecta informatii anonime, cum ar fi numarul de vizitatori si cele mai populare pagini. 

Am inteles

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul asianfood.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

asianfood.ro este administrat de S.C. CONSALI EXPERT S.R.L cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Haller Karoly Nr. 35 si punct de lucru în loc. Floresti, DN1, KM. 489, Înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J12/4162/2005, CUI RO18173128, capital social 75.000 RON. Telefon 0724 584 948.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului asianfood.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea cumpăra de pe asianfood.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declarați ca veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

În situația in care considerăm ca această obligație a fost încălcata, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului asianfood.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafica web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. CONSALI EXPERT S.R.L sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul asianfood.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail sales@consali.ro.

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, clienții noștri au următoarele drepturi:

1) Dreptul la informare (art.12)

2) Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3) Dreptul la intervenție (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa și în mod gratuit, următoarele:

a)  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

c)  notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).

4) Dreptul la opoziție (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) - dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Responsabilități privind produsele

S.C. CONSALI EXPERT S.R.L nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OUG 34/2014, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați secțiunea “Schimb/Returnare produs“.

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță

Art. 1. - Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:

a) sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel);

b) adresa de poștă electronică (e-mail)

Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță:

a) imprimat neadresat;

b) imprimat adresat;

c) scrisoare tipizată;

d) publicitate tipărită cu bon de comandă;

e) catalog;

f) telefon cu intervenție umană;

g) telefon fără intervenție umană (automat de apel, audio text);

h) radio;

i) videofon (telefon cu imagine);

j) video text (microordinator, ecran Tv cu tastatura sau ecran tactil);

k) poșta electronică (e-mail);

l) telecopiator (fax);

m) televiziune (teleshopping).

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. CONSALI EXPERT S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. CONSALI EXPERT S.R.L și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în maxim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din asianfood.ro.